Conform statutului ARMO, procedura pentru de aderare este următoarea:

Poate deveni membru al Asociaţiei, pe baza liberei adeziuni, orice persoană juridică, care recunoaşte şi aplică prevederile Statutului, participând la realizarea activităţii organizaţiei. Admiterea noilor membri este condiţionată de votul Consiliului Director. Membrii Consiliului Director sunt:

 • Cristi Movilă – Președinte
 • Laura Sardescu (neakaisa.ro) – Vicepreședinte
 • Bogdan Pătru (mastercard) – Vicepreședinte
 • Oleg Roibu (eMAG) – Vicepreședinte
 • Dan Sturza (elefant.ro) – Vicepreședinte
 • Tudor Manea (eMAG) – Vicepreședinte

Orice persoană juridică, care doreşte să devină membru al Asociaţiei trebuie:

 • să nu fie membru al unei alte organizaţii cu scopuri contrare Asociaţiei;
 • să activeze în sectorul economic: comerţ electronic;
 • să depună o cerere tip;
 • copie de pe Certificatul Unic de Înregistrare;
 • să achite taxa de înscriere şi cotizaţia anuală (500 lei + 100 lei) pe baza facturii fiscale eliberate de Asociație.

Cererea de aderare a noilor membri se înaintează Consiliului Director, care va decide prin hotărâre asupra acordării statutului de membru simpatizant persoanei juridice semnatare a cererii cu votul a 75% din cei prezenţi.

Asociaţia are patru categorii de membri: fondatori, asociaţi, simpatizanţi şi de onoare. Membrii simpatizanţi nu au drept de vot în Asociaţie.

Drepturile membrilor Asociaţiei:

 • să prezinte propuneri privind organizarea Asociaţiei pentru îndeplinirea scopului propus;
 • să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 • să participe la dezbaterile şi manifestările Asociaţiei;
 • să recomande noi membri, în vederea primirii lor în Asociaţie.

Obligaţiile membrilor Asociaţiei:

 • să respecte Statutul Asociaţiei şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
 • să nu întreprindă nimic din ceea ce ar putea avea drept consecinţă lezarea imaginii Asociaţiei sau producerea unui prejudiciu material Asociaţiei sau celorlalţi membri;
 • să achite cotizaţia anuală şi taxa de înscriere.

Valoarea cotizaţiilor anuale, la momentul actual, este:

 • 100 lei pentru membrii simpatizanţi;
 • 500 lei pentru membrii asociaţi;
 • 500 lei pentru membrii fondatori.

  Scroll to Top