Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) este  Asociația reprezentativă a sectorului de comerț electronic din România, care susține interesele membrilor săi atât prin activitatea sa, cât și prin activitatea tuturor membrilor fondatori și a noilor membri care vor intra în Asociație în viitor.

Asociația are ca obiective principale:

  • dezvoltarea comerțului electronic în România ca metodă modernă și mai eficientă de comerț;
  • susținerea magazinelor online și a mediului e-commerce local;
  • elaborarea Codului de Bune Practici a Magazinelor Online și a unui program de atestare a magazinelor online din România, conform cu acest Cod de Bune Practici;
  • reprezentarea intereselor membrilor în faţa oricăror autoritati, persoane fizice sau juridice, române sau străine;
  • informări periodice către presă despre starea sectorului.

Pot deveni membri ai Asociației Române a Magazinelor Online orice persoane juridice care aderă la prevederile din Statutul Asociației. Admiterea în ARMO se face pe baza aprobării Consiliului Director. În plus, pot deveni membri de onoare ai asociației orice persoane fizice române sau străine, cu merite deosebite în orice domeniu al vieții economice sau culturale din țară sau străinătate, la propunerea Consiliului Director. Găsește mai multe detalii despre cum te poți implica în activitatea asociației în secțiunea dedicată a site-ului.

Scroll to Top