Apel urgent pentru condiții echitabile de concurență și aplicarea eficientă a legislației europene față de toți actorii din comerțul electronic activi în UE

Ecommerce Europe și mulți dintre membrii săi asociații naționale au emis astăzi o Scrisoare Deschisă către factorii de decizie politică, autorități și părți interesate în general, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, subliniind necesitatea urgentă de a asigura condiții echitabile de concurență și aplicarea eficientă a legislației europene față de toți actorii din comerțul electronic activi în Piața Unică a UE.

„În ultimii ani și chiar mai recent, noi actori din comerțul electronic din afara UE au intrat în Uniune și pun multă presiune pe Piața Unică și pe companiile care sunt deja stabilite în UE. Am fost întotdeauna și vom continua să fim puternic în favoarea unei piețe deschise și competitive, deoarece comerțul electronic este un fenomen global. Cu toate acestea, factorii de decizie și autoritățile competente trebuie să asigure că această concurență este corectă”, a declarat Luca Cassetti, Secretar General al Ecommerce Europe.

Companiile care sunt deja bazate în UE sunt supuse multor reglementări, iar costurile de conformitate tind să fie ridicate, deoarece regulile sunt în general complexe și adesea nu sunt pe deplin armonizate la nivelul statelor membre. Prin urmare, a devenit dificil pentru actorii din UE să concureze în condiții egale cu acești noi actori din afara UE care vizează consumatorii europeni. Cel mai important, practicile comerciale utilizate de acești actori ridică întrebări cu privire la conformitatea lor cu legislația Uniunii, în special în domeniile protecției consumatorilor, siguranței produselor, contrafacerii, protecției datelor, confidențialității, legislației de mediu și fiscale. Prin nerespectarea acestor reguli, pe lângă concurența neloială, produse potențial periculoase pot ajunge la consumatorii din UE. Dacă aceste reguli ar fi încălcate de companiile deja bazate în UE, ar exista consecințe, iar autoritățile ar putea lua măsuri asupra lor. Așa cum este subliniat și în Manifestul Ecommerce Europe pentru alegerile europene, UE are deja reguli în vigoare care ar trebui să garanteze un tratament egal. Problema constă în aplicarea slabă a acestor reguli față de actorii din state terțe. Autoritățile naționale sunt adesea subfinanțate, fără dotările necesare și le lipsește coordonarea. Acest lucru oferă acelor actori din afara UE care nu respectă regulile un avantaj competitiv neloial.

Având în vedere creșterea foarte rapidă a unora dintre acești actori, semnatarii scrisorii îndeamnă factorii de decizie la nivelul UE și național să acționeze cât mai rapid posibil pentru a:

  • Asigura toate mijloacele necesare pentru a verifica activitatea actorilor din afara UE la fel de atent ca și pe cea a companiilor deja stabilite și care operează în UE.
  • Dacă s-ar identifica probleme, autoritățile competente ar trebui să sancționeze actorii neconformi cu aceeași determinare care se aplică actorilor bazați în UE în caz de încălcări.
  • Promova și facilita o cooperare și coordonare mai profundă între statele membre ale UE și autoritățile lor.

Credem că legislația UE oferă toate instrumentele necesare pentru a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor în Europa și nu ar trebui introduse alte obligații pentru comercianți înainte ca regulile actuale să fie aplicate în mod eficient în întreaga UE și față de actorii din afara UE activi în Uniune. Cu toate acestea, dacă este avută în vedere o nouă legislație, impactul acesteia asupra condițiilor echitabile de concurență și cerințele unei aplicări eficiente ar trebui evaluate cu atenție înainte de a avansa orice propunere legislativă nouă.

Vă rugăm să citiți Scrisoarea Deschisă pentru informații mai detaliate.

Scroll to Top